1 setu pott

Eellugu

2007.a. sügisel käisime Setomaa ja Võrumaa piiril seenemetsas. Olime seal ennegi käinud, kuid eelnevatel kordadel ei olnud me märganud tillukest, ilma akendeta, ositi sissevajunud katusega maja – üks kööktuba ja köögiukse taga laut. Sel korral jäi see meie teele ning pisut ümbrust uurides otsustasime siseneda. Viimne asukas oli sellest hoonest lahkunud juba aastakümnete eest jättes maha kasina mööbli, plekk-karbi täie münte ja lagunenud pliidi äärel 2 kaussi, ülekuti, pikkade kasutusaastate järgi rasvast läbi-imbunud setu kausid (just need, mida omal ajal potisetud vankritega rännates kaltsude ja vanapaberi vastu vahetasid…).

Saamislugu

2009.a alguses oli mõte taas-avada Võrumaa kauges nurgas vana savitööstus, milline teadaolevalt on asutatud Tsooru (toonane Fierenhof) parunihärra poolt juba 1905.a (mõnede andmete kohaselt ka varem s.o 1895.a). Läbi aegade on savitööstuses toodetud telliseid, põllutorusid, katusekive ja lillepotte. Neid viimased väga pikalt, kuid mitte kunagi ei ole toodetud tarbekeraamikat.

Leitud kausi taaselustamine oli enam kui reaalne, sest tööstuse vana sisseseade ja ahjud ootasid töö tegemist ning mõned inimesedki, kes aastakümneid on tööstuses töötanud, olid alles. 2009.a. kevadel võtsime käsile kohalikku päritolu savi, appi endised tehase töötajad ja aastasaja jooksul kogutud teadmised nii savi vormimisest kui ka glasuurimisest. Esimese Setu poti sünniks kulus mitu kuud, palju tööd õige savisegu leidmiseks ning õige vormi andmiseks, üks ahi (mis esimesel korral kohe maha põles sulatades hunniku kausse olematuks), rida pettumusi glasuuri otsingul jm ebaõnnestumised. Pikalt kestnud katsetused vormusid tõeliseks rõõmuks, Setu pott sai selline nagu ta on mitmeid aastakümneid olnud, lihtsa vormiga, puhtast savist, sisemine pind glasuuritud, täpselt nii nagu teda tunnevad meie vanavanemad, nii nagu oleme oma vanaemade laual neid näinud sööjaid ootamas.

välisvaade 2

I tegu-kolle

II tegu-setu poti keder 2

II tegu-ahjus 2

II tegu-setu poti glasuur 3

Tunnustus

2009.a. augustikuu esimesel nädalavahel, kui Seto Kuningriigile valiti uut Sootskat (Seto kuningat) olid Setu potid kohal nii nagu peab – vankris heinte sees. Äratundmisrõõm vankri ümber oli üüratu – kõikidele nii uudistama tulnud linnainimestele kui setodele oli kauss tuttav. Ka Sootskad tunnistasid kausi õigeks ja andsid edasiseks tegevuseks heakskiidu. Meie kultuuri traditsioon, Eesti Kagu-nurga omanäolisus on Tsooru savitööstuses taaselustatud ja valmis jõudma kõikidesse kodudesse igapäevasesse kasutusse, mitte iluasjaks riiulile tolmuma.

I tegu-valmisahjutäis 2

II tegu-ahju pakkimine 4

I tegu-valmis ahjutäis 1

II tegu-ahju pakkimine 13